top of page
Hombres con la calculadora

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL
Ass. Cultural i LGBTIQ+ Okay Productions i Unicorns Pride Ebre

Última modificació: 19/04/2024

Política de privadesa
A través d'aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. 

Amb la finalitat d'oferir-vos el millor servei i amb l'objectiu de facilitar-ne l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat de les persones visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquest efecte, l'Associació Cultural i LGBTIQ+ Okay Productions i Unicorns Pride Ebre (OKP) utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d‟Internet.

OKP no utilitza galetes per recollir informació de les persones usuàries, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen).

El portal del qual és titular OKP conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privadesa dels quals són alienes a la d'OKP. En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Informació bàsica sobre protecció de dades
A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de l'Associació Cultural i LGBTIQ+ Okay Productions i Unicorns Pride Ebre (OKP)

Responsable del tractament
Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat d'OKP

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'AEPD duu a terme es troba disponible al següent registre d'activitats d'OKP.

Finalitat
La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza OKP i que estan accessibles al registre d'activitats de tractament.

Legitimació
El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de d'OKP, per al compliment de missions realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a d'OKP, així com quan la finalitat del tractament en requereixi el consentiment , que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa. Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme d'OKP al següent Accedir al registre d'activitats de d'OKP.

Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, persones interessades en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Drets de les persones interessades
Per sol·licitar l'accés, la rectificació, supressió o limitació del tractament de les dades personals oa oposar-se al tractament, en el cas que es donin els requisits establerts al Reglament General de Protecció de Dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, podeu adreçar un escrit al responsable del tractament, en aquest cas, d'OKP, dirigint-lo a l'Associació Cultural i LGBTIQ+ Okay Productions i Unicorns Pride Ebre, C/Zona Vallcervera B Pol 35 Pla. 58B, 43520, Roquetes (Tarragona) ol registre electrònic d'OKP:

Dades de contacte del DPD: info@okproductions.org.

Avís legal
Aquest portal, el titular del qual és l'Associació Cultural i LGBTIQ+ Okay Productions i Unicorns Pride Ebre (OKP), amb NIF G06777429, domicili al C/Zona Vallcervera B Pol 35 Pla. 58B, 43520, Roquetes (Tarragona), i telèfon 601 909 233, està constituït pels llocs web associats als dominis derivats.

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a OKP i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Les infografies i guies de l'Associació es publiquen amb una llicència d'ús CC BY-NC-SA 4.0 que permet la reutilització per a ús no comercial, atribuint l'autoria i mantenint-les amb les mateixes condicions.

Responsabilitat dels continguts
OKP no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. OKP tampoc no respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

OKP es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

OKP no serà responsable de l'ús que facin tercers de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats pel ús de la dita informació.

Reproducció de continguts
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal.

Portal de transparència
A través de la informació publicada al portal de transparència, OKP atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la identificació i la localització.

Llei aplicable
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

bottom of page